APIE MUS

UAB ,,Startas Verslui” dabartinė komanda veiklą kartu pradėjo vykdyti dar 2014 metais organizuodama ir vykdydama įvairaus pobūdžio, į verslą ir visuomenę orientuotą veiklą. 8 metų patirtis leido sukaupti reikiamą patirtį, užmegzti glaudžius ir tvarius kontaktus, įgyti ypač vertingą patirtį. 2022 metais laikydami save verslo srities ekspertais pradedame kitiems tapti jų srities ekspertais.



APIE MUS

UAB ,,Finnordic” dabartinė komanda veiklą kartu pradėjo vykdyti dar 2014 metais organizuodama ir vykdydama įvairaus pobūdžio, į verslą ir visuomenę orientuotą veiklą. 8 metų patirtis leido sukaupti reikiamą patirtį, užmegzti glaudžius ir tvarius kontaktus, įgyti ypač vertingą patirtį. 2022 metais laikydami save verslo srities ekspertais pradedame kitiems tapti jų srities ekspertais.



Nuo savo pačių STARTO puoselėjame atsakingo verslo modelį, todėl visada savo veiklą grindžiame principu: pateikti rinkai kokybiškas ir savalaikes paslaugas už konkurencingą kainą. Vadovaujantis šiuo principu ir siekiant lyderystės rinkoje, nuolatos analizuojame Klientų poreikius ir jų tendencijas bei prisitaikome prie šių pokyčių. Žinodami Klientų verslo aplinkas efektyviai ir greitai galime analizuoti verslo problemas, pasiūlyti tinkamiausias sprendimų alternatyvas.



Šiai dienai mes specializuojamės ir kaupiame patirtį: verslo valdymo, buhalterinės ir veiklos apskaitos, verslo teisės, finansiniame ir ekonominiame vertinime. Sukaupta patirtis leidžia įmonei profesionaliai spręsti kylančius verslo iššūkius. Taikomas verslo modelis supaprastina paslaugų teikimą ir leidžia išlaikyti aukštą jų kokybę. Mūsų turimi kontaktai ir partnerystės užtikrina greitą ir objektyvų darbą, už kurių rezultatą mes esame atsakingi.

Finnordic – Tikslai

Atitikti pačius aukščiausius rinkos reikalavimus ir teikti verslui aukštos kvalifikacijos pagalbą, padėti Klientams plėtoti verslą teikiant aukščiausios kokybės paslaugas verslo valdymo, buhalterinės ir valdymo apskaitos, finansavimo, projektų, verslo teisės ir kitose verslo srityse. Siekiant šių tikslų sukuriame savo Klientams individualių paslaugų paketą, kuris užtikrina maksimalų patikimumą.

Vizija

Būti patikimu partneriu verslui, siekiančiam aukščiausių rezultatų, ir tapti vienu iš lyderių Lietuvos verslo konsultavimo ir organizavimo rinkoje

Misija

Teikti Klientams verslo konsultavimo ir organizavimo paslaugas taip, kad pelnytume klientų pasitikėjimą kaip jų lygiaverčiai partneriai.



MŪSŲ VERTYBĖS

Profesionalumas

Profesionalumas – ne vien tik ambicijos ir aukštai iškelta kartelė, o taip pat ir turimos žinios, patirtis bei įgūdžiai. Šios savybės ugdymas mums leidžia greitai ir objektyviai suteikti savo Klientams paslaugas. Profesionalumas veda į progresą, kurio mes siekiame.

Socialinis atsakingumas

Mums svarbūs ne tik mūsų santykiai su Klientais, bet ir apskritai visuomenė. Todėl siekdami visapusiško visuomenės informuotumo ir tobulėjimo dažnai atliekame tyrimus ir jų rezultatais dalinamės viešai.

Skaidrumas

Siekdami sąžiningumo ir teisingumo esame atviri visuomenei tiek, kiek leidžia konfidencialumo sutartys su Klientais.

Lojalumas

Ištikimybė Klientams leidžia užtikrinti pasitikėjimą, bendradarbiavimo tęstinumą bei bendrą tobulėjimą.

Mes dalyvaujam

Civilinė atsakomybė



KOMANDA

Žilvinas Danielius Žaliauskas
Direktorius

Juozas Valčiukas
Finansų direktorius

Kristina Valčiukienė
Marketingo specialistė

Dovydas Girdauskas
Pardavimų vadybininkas

Karolina Vaškevičė
Administratorė

Vilius Benušis
BDAR/Verslo teisė

Buhalteriai